Î N Ş T I I N Ţ A R E privind convocarea adunării generale 2024!

Stimați membri!

Vă informăm că în baza hotărîrii consiliului nr. 08/08 din data de 15.02.2024, se convoacă Adunarea generală anuală ordinară prin corespondență a membrilor AEÎ „MicroImprumut”, pe data de 29.03.2024, ora 10.00

Locul unde se va ține Adunarea generală sediul AEÎ „MicroImprumut”,s. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 9, mun.Chişinău

Ordinea de zi

  1. Votarea chestiunilor organizatorice
  2. Aprobarea rapoartelor de activitate a Asociației
  3. Aprobarea cuantumului remunerării Comisiei de Cenzori pentru 2023
  4. Alegerea unui membru al Consiliului
  5. Alegerea membrilor supleanți al Consiuliui
  6. Alegerea membrului Comisiei de cenzori
  7. Alegerea membrului supleant al Comisiei de cenzori
  8. Lichidarea și Reamplasarea sucursalelor
  9. Aprobarea Statutului și a unor Regulamente ale Asociației
  10. Selectarea  organizaţiei de audit pentru anul 2024

Membrii pot lua cunoștință cu materialele aferente ordinii de zi a Adunarii la sediul AEÎ „MicroImprumut”, s. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 9, mun. Chişinău și/sau la orice sucursală în zilele de lucru, între orele 8.30-17.30, începînd cu data de 16 februarie 2024 sau pe pagina web www.microimprumut.md

Cu respect,

Director executiv Balan Eduard

ÎNŞTIINŢARE privind convocarea adunării generale ordinare ale AEI MicroImprumut 2024 (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

ACT DE CONTROL al Comisiei de Cenzori 2023 (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

RAPORTUL Consiliului AEI MicroImprumut 2023 (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

RAPORTUL Directorului Executiv 2023  (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

RAPORTUL Financiar Anual 2023 (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

RAPORTUL Audit 2023 (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

REGULAMENTUL Comisiei de cenzori 2024 (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

REGULAMENTUL Consiliului 2024 (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

STATUTUL AEI ”MicroImprumut” 2024 (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

BULETIN DE VOT la Adunarea generală ordinară anuală a membrilor AEI ”MicroImprumut” 2024 (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

Abonează-te și fii la curent cu ofertele și noutățile noastre!