INȘTIINȚARE! Adunarea Generală 2021! Se convoacă Adunarea generală ordinară.

Stimate membrul AEI ,,Microîmprumut"
Vă informăm că în baza deciziei consiliului din data de 09.03.2021, se convoacă Adunarea generală ordinară repetată anuală a membrilor AEI ,,Microîmprumut", pe data de 31.03.2021ora 10.00.

Forma de desfășurare a Adunării generale ordinare repetate - prin corespondență.

Locul unde se va tine Adunarea generală (acumulării și examinării buletinelor de vot), sediul  AEÎ „Microîmprumut”, s.Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 9, mun.Chișinău

Membrii pot lua cunoștintă cu materialele aferente ordinii de zi a Adunării la sediul AEÎ „Microîmprumut”, s.Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 9, mun.Chișinău în zilele de lucru, între orele 8.30-17.30, începînd cu data de 10.03.2021 sau mai jos cu un click pe denumire pentru a vizualiza sau descărca fișierul.

Vă rugăm să completati Buletinul de vot anexat la prezentul Aviz, să-l prezentati personal sau să-l transmiteti prin Poșta Moldovei la adresa sus-mentionată nu mai tîrziu de data de 31.03.2021, orele 9.00. Se consideră prezentat în termen buletinul de vot înregistrat în Registrul corespondentei de intrare a AEÎ ,,Microimprumut" pînă la ora 9.00 în data de 31.03.2021.
Informatia privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului. Rezultatul votului la Adunarea generală ordinară anuală a membrilor prin corespondentă va fi adus la cunoștinta fiecarui membru prin-publicarea informatiei pe panoul informativ al AEÎ ,,Microimprumut” și pe pagina web a AEÎ,,Microîmprumut". 

ÎNŞTIINŢARE PRIVIND CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE REPETATE A AEI „Microîmprumut” (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

ACT DE CONTROL al Asociatiei de Economii și Împrumut AEÎ „Microîmprumut”  (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

Raportul Presedintelui Consiliului  (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

Raportul Directorului Executiv  (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

BULETIN DE VOT la Adunarea generală ordinară repetată anuală a membrilor AEÎ ”Microimprumut” ( click pe denumire pentru a descărca fișierul)

 

Abonează-te și fii la curent cu ofertele și noutățile noastre!