Î N Ş T I I N Ţ A R E privind petrecerea Adunării Generale Ordinare 2024!

Stimați membri!

Prin  prezenta,  vă  informăm  despre  necesitatea  petrecerii  Adunării  Generale  Ordinare  prin  corespondență  conform  Legii  nr  139/2007  a  Asociațiilor  de  Economii  și  Împrumut  cu  includerea  în  Ordinea de zi a chestiunii privind alegerea unui membru al Consiliului asociației, precum și a membrilor supleanți a Consiliului și a Comisiei de Cenzori.  

            Rugăm   membrii   Asociației,   să   înainteze   propuneri   de candidaturi în componența  Consiliului și a membrilor supleanți a Consiliului și a Comisiei de Cenzori, din rîndul membrilor  Asociației, conform Hotărîrii nr. 03/02 din 18.01.2024  a Consiliului Asociației, pentru a fi incluși în  lista  membrilor  propuși  Adunării  Generale  Ordinare  prin  Corespondență  care  o  vom  petrece pînă  la  31.03.2024  conform  Legii  139,  menționată  mai  sus,  cu  termenul  limită  de  depunere  a  candidaturilor stabilit de Consiliu de pînă la  06.02.2024.  

             Aducem la cunoștință, că conform prevederilor  Regulamentului cu privire la exigențele față  de  membrii  consiliului  asociației  aprobat  de  Comisia  Națională  a  Pieței  Financiare  prin  Hotărîrea  nr. 63/6 din 25.12.2007, art. 17 avem următoarele cerințe:

  • Majoritatea membrilor consiliului asociaţiei ce deţine licenţă de categoria B trebuie să aibă studii superioare  sau  experienţă de muncă în sfera de  activitate financiar-economică de cel puţin trei ani.

 Iar  conform prevederilor aceluiași Regulament cu privire la  exigențele față de membrii Comisiei de Cenzori a asociației, p.24 avem următoarele cerințe:

  • Majoritatea  membrilor  comisiei  de  cenzori  ai  Asociaţiei  ce deţine  licenţă  de  categoria  B trebuie să fie persoane cu studii superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-economic şi/sau experienţă de muncă în domeniul evidenţei contabile şi/sau controlului financiar de cel puţin trei  ani.”  Recomandabil  de  către  Consiliu  pentru  administrarea  asociației  cu  aplicarea  guvernanței corporative este ca viitorul membru ai Consiliului să dispună de experiență relevantă în Administrarea și/sau Control al Riscurilor și/sau Implimentării politicilor și practicilor de remunerare.               

Membrii  Asociației  pot  înainta  candidaturile  cu  perfectarea  documentelor-tip  aprobate  prin  Hotărîrea  nr. 03/02  din 18.01.2024  a Consiliului Asociației, și anume:  

  • Demersurile cu propunerea  candidaturii pot  fi înaintate la orice sucursală a Asociației sau la Oficiul Central, conform Anexei nr. 1,  
  • Acordul  de a candida  –  conform Anexei nr. 2,  
  • iar  susținătorii acestor candidaturi se pot înregistra  în Registrul susținătorilor acestor candidaturi conform  Anexei nr. 3.  

Menționăm că, candidaturile membrilor pentru a fi incluși în lista candidaților pentru Consiliu și Comisia de Cenzori  propuși  
Adunării Generale Ordinare prin Corespondență vor prezenta Copia buletinului de identitate, Acordul  de a candida, Copia diplomei de Studii, CV-ul și alte acte relevante după caz.  
              Vă  rugăm  respectuos  să  fiți  activi și să vă implicați în adminstrarea Asociației prin propunerea și susținerea  candidaturilor în membrii Consiliului și Comisiei de Cenzori cu experiență relevantă și utilă în gestiunea și dezvoltarea Asociației.  

Anexa nr. 1 - Demers (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

Anexa nr.2 - Acord/Consimțămînt  (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

Anexa nr. 3 - Registrul susținătorilor acestor candidaturi  (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)


Cu mult respect,  
Directorul Executiv  
Balan Eduard  

Abonează-te și fii la curent cu ofertele și noutățile noastre!