Proiect nou: Burse pentru copii! Investim în viitorii membri Microîmprumut!

Promoție de pe 10.11.21 până la 20.09.22

Proiect nou: Burse pentru copii! Investim în viitorii membri Microîmprumut!

Studiile reprezintă probabil, cea mai de preț investiție pentru viitor. Indiferent de circumstanțe, de încercări și obstacole, studiile și experiența în mare parte definesc viitorul. Anume din acest motiv, MicroÎmprumut a decis să sprijine tinerii și să ofere burse speciale copiilor pentru distincții în cadrul procesului de învățământ și copiilor din familii vulnerabile.

Asociația lansează proiectul de ”Burse pentru copii” care constă în acordarea burselor pentru susținerea educației copiilor membrilor AEI Microîmprumut din clasele I- XII cu rezultate bune la învățătură și cu situație precară în familie.

Se vor acorda Burse:

 • în valoare de 252000 lei
 • pentru 140 de copii
 • pentru 14 Instituții de Învățămînt.

Fiecare elev va primi cîte 200/lună în ”Contul de economii” deținut de unul dintre părinți, timp de 9 luni începînd cu luna septembrie 2022.

Bursele se vor acorda ținînd cont de următoarele criterii:

 • Elevul/eleva să fie fiu/fiică a membrului AEI Microimprumut cu o vechime de cel puțin 6 luni. Pot fi acceptați în acest program și elevii care au ca tutore un membru AEI Micromprumut, sens în care vor fi anéxate cererii documente legale justificative;
 • Elevul/eleva trebuie să urmeze cursurile unei instituții de învățămînt gimnaziale sau liceale și să fie promovat în anul următor cu calificativul general Foarte bine sau media generală minim 8.00 și la purtare 10.0.
 • Provine dintr-o familie cu situația materială precară;
 • Microîmprumut va acorda bursele după selecția cererilor, în funcție de situația școlară a elevului și în funcție de venitul mediu net lunar de membru de familie. Vor avea prioritate elevii cu cele mai bune situații școlare comparate cu cele mai mici venituri medii pe membru de familie.
 • Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenența politică a elevului sau a membrilor familiei acestuia, studiile, precum și accesul la burse din alte surse;
 • Cererea pentru acordarea bursei poate fi depusă la sucursalele AEI Microimprumut pînă la 20.09.2022. Vor fi luate în considerare doar cererile însoțite de documente confirmative.

Bursele pentru suținerea educației se acordă în urma înaintării următoarelor documente:

 • Cererea completată și semnată de membru AEI Microimprumut;
 • Copie Certificat de naștere elev/elevă;
 • Acte doveditoare pentru componența familiei;
 • Acte doveditoare de venit, la necesítate;
 • Acte confirmative de la Instituția de învățămînt despre rezultatele la învățătură și purtare, inclusiv recomandări.

Pentru a afla mai detaliat despre această ofertă, noi vă invităm în una dintre filialele noastre sau vă rugăm să ne contactați prin telefon. Noi garantăm transparență la fiecare nivel și vă oferim cele mai avantajoase oferte cu termeni flexibili. Nu ezitați!

Susținem educația! Prin educație spre un viitor mai bun!

Abonează-te și fii la curent cu ofertele și noutățile noastre!