Î N Ş T I I N Ţ A R E privind convocarea adunării extraordinare generale.

Stimate membru al AEÎ „MicroImprumut” 

Vă informăm că în baza Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr 26/5 din 23.05.2023  (alin.4, p.1),   Directorul   Executiv  convoacă   Adunarea   Generală Extraordinară prin corespondență  a membrilor Asociației de Economii și Împrumut „MicroImprumut”, pe data de 27.10.2023, ora 10.00.  Modul de petrecere a Adunarii Generale Extraordinare este prin corespondență. Locul  unde  se  va  ține  Adunarea  Generală  Extraordinară  prin  corespondență  este sediul AEÎ „MicroImprumut”,  amplasat pe adresa  s. Ciorescu,  str. Alexandru cel Bun, 9, mun. Chişinău. 

                                           Ordinea de zi                                                     

    1.  Informarea membrilor despre cazurile cu conflict de interese constatate  

    2.  Revocarea Membrilor Consiliului 

    3.  Alegerea a 5 membri a Consiliului 

    4.  Alegerea a 2 membri a Comisiei de Cenzori 

Membrii pot lua cunoștință cu materialele aferente ordinii de zi a Adunarii pe site-ul www.microimprumut.md,  sau la  sediul  AEΠ„Microîmprumut”,  amplasat  pe  adresa  s. Ciorescu,  str.  Alexandru  cel  Bun,  9,  mun.  Chişinău  sau  la  orice  sucursală  a  Asociației în zilele de  lucru, între orele  8.30-17.30, începînd cu data de 08.09.2023 sau pe pagina web a AEÎ „MicroImprumut”. 

Persoanele  responsabile  pentru  prezentarea  materialelor  aferente  ordinii  de  zi  sînt  desemnați Operatorii – Consultanți și Directorii de Sucursale. Se  consideră  recepționat  Buletinul  de  vot  înregistrat  în  Registrul  de  intrare  al buletinelor  de  vot  pentru  Adunarea  Generală  Extraordinară  prin  Corespondență  a  Asociaţiei până la ora  17.00 pînă la data de 26.10.2023. 

Rezultatele Adunării Generale Extraordinare  prin corespondență vor fi comunicate prin plasarea informației la sediul AEI MicroImprumut sau a sucursalelor, precum și pe site-ul www.microimprumut.md

Cu respect, 

Balan Eduard, Director executiv 

BULETIN DE VOT la Adunarea generală ordinară repetată anuală a membrilor AEÎ ”Microimprumut” (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

Abonează-te și fii la curent cu ofertele și noutățile noastre!