INȘTIINȚARE! Adunarea Generală 2022! Se convoacă Adunarea generală ordinară.

Stimate membrul AEÎ „Microîmprumut

Vă informăm că în baza deciziei consiliului din data de 03.03.2022, se convoacă Adunarea generală ordinară repetată anuală a membrilor AEÎ „Microîmprumut”, pe data de 31.03.2022, ora 10.00

Forma de desfășurare a Adunării generale ordinare reptate - prin corespondență.

Locul unde se va ține Adunarea generală (acumulării și examinării buletinelor de vot), sediul AEÎ „Microîmprumut”, s.Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 9, mun.Chişinău

Membrii pot lua cunoștință cu materialele aferente ordinii de zi a Adunarii la sediul AEÎ „Microîmprumut”, s.Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 9, mun.Chişinău în zilele de lucru, între orele 8.30-17.30, începînd cu data de 04.03.2022 sau pe pagina web a AEÎ „Microîmprumut”.

Vă rugăm să completați Buletinul de vot anexat la prezentul Aviz, să-l prezentați personal sau  să-l transmiteți prin Poștă Moldovei la adresa sus-menționată nu mai târziu de data de 31.03.2022, orele 9.00. Se consideră prezentat în termen buletinul de vot înregistrat in Registrul corespondenței de intrare a AEÎ „Microîmprumut” până la ora 9.00 în data de 31.03.2022. Informația privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului la Adunarea generală ordinară anuală a membrilor prin corespondență va fi adus la cunoștința fiecarui membru prin publicarea informației pe panoul informativ al AEÎ „Microîmprumut” și pe pagina web a AEÎ „Microîmprumut” 

ÎNŞTIINŢARE PRIVIND CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE REPETATE A AEI „Microîmprumut” (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

ACT DE CONTROL al Asociatiei de Economii și Împrumut AEÎ „Microîmprumut”  (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

Raportul Presedintelui Consiliului  (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

Raportul Directorului Executiv  (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

Raportul de Audit (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

Raportul financiar anual 2021 (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

BULETIN DE VOT la Adunarea generală ordinară repetată anuală a membrilor AEÎ ”Microimprumut” (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

Inapoi la noutăti

Abonează-te și fii la curent cu ofertele și noutățile noastre!