Î N Ş T I I N Ţ A R E privind rezultatele adunării generale din data 27.10.2023

Stimați membri MicroImprumut

            Vă aducem la cunoștință rezultatele adunării organizate pe data de 27.10.2023, în baza ordinului Directorului Executiv al Asociației nr. 19/23 din 06 septembrie 2023 a fost convocată  Adunarea Generală Extraordinară prin corespondență  a membrilor Asociației de Economii și Împrumut „MicroImprumut”. Locul  unde  a avut loc  Adunarea  Generală  Extraordinară  prin  corespondență  a fost sediul AEÎ „MicroImprumut”,  amplasat pe adresa  s. Ciorescu,  str. Alexandru cel Bun, 9, mun. Chişinău.

Conform Proces - verbal nr. 02/2023 din 27.10.2023 s-a constatat:

Au fost înregistrate 6056 buletine de vot, dintre care 116 au fost declarate nevalabile. Conform Registrului membrilor, Asociația are 23046 membri total. Astfel numărul de buletine de vot valabile constituie 5940, ceia ce constituie 25,77% din numărul total de membri.

Ținînd cont de punctele din ordinea de zi:

Punctul 1 - Au fost informați membrii despre cazurile cu conflict de interese și se consideră aprobat actul de tranzacții.

Punctul 2 - Revocarea Membrilor Consiliului, Conform Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr 26/5 din 23.05.2023 alin. 2. a fost aprobat retragerea calității de membru a Consiliului pentru Busuioc Tudor, Baractari Alexandru, Ţurcan Vladimir, Beşan Valentina, Pleşca Boris. A petrece o nouă alegere a membrilor Consiliului Asociației.

Punctul 3 - Alegerea a 5 membri a  Consiliului

În perioada 31.07.2023 – 18.08.2023 membrii Asociației au înaintat 12 candidaturi a fi aleși de Adunarea Generală prin Corespondență în membrii Consiliului, conform scrisorii nr. 1091 din 31.07.2023 adresată membrilor Asociației. Sa declarat aleși în Consiliul pe primii 5 membri care au acumulat cel mai mare număr de voturi.  De a aproba alegerea a 3 membri de rezervă/supleanți a Consiliului, următorii 3 membri după cei 5 membri de bază,  care au acumulat cele mai multe voturi exprimate.

           Confom rezultatelor numărării voturilor, conținute în procesul-verbal nr. 01/2023-01 din 27 octombrie 2023 al Comisiei de Numărare a voturilor, semnat de membrii comisiei dna Tricolici Olga, dna Surdu Olesea, dna Raţoi Raisa, se consideră aleși în calitate de membri ai Consiliului AEΠMicroImprumut:

Olaru Victoria – 5377 voturi PRO;

Andrievschi Natalia – 4958 voturi PRO;

Cicati Sergiu – 4739 voturi PRO;

Cîrstea Lorina – 4442 voturi PRO;

Pleșca Boris – 4420 voturi PRO;

Se consideră aleși în Consiliu în calitate de membri supleanți:

Cășuneanu Ananie – 1282 voturi PRO;

Busuioc Tudor – 1184 voturi PRO;

Bulgaru Anatolie – 1063 voturi PRO.

Asupra punctului de pe ordinea de zi: Alegerea a 2 membri a  Comisiei de Cenzori se consideră aleși în calitate de membri ai Comisiei de cenzori a A.E.Î. MicroImprumut:

Sîrbu Corina - 5480 voturi PRO;

Antonișen Ala – 5046 voturi PRO;

Se consideră ales în calitate de membru supleant al Comisiei de cenzori a A.E.Î. MicroImprumut:

Voinescu Eugenia – 1311 voturi PRO.

Toate aceste modificări trasează conturul concepţiei de dezvoltare a companiei și în speranța de promovarea unor relații calitative de viitor.

Abonează-te și fii la curent cu ofertele și noutățile noastre!