Î N Ş T I I N Ţ A R E! PRIVIND CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE REPETATE

Stimați membrii AEÎ „Microîmprumut

Vă informăm că în baza deciziei consiliului din data de 06.06.2022, se convoacă Adunarea generală extraordinară repetată a membrilor AEÎ „Microîmprumut”, pe data de 30.06.2022, ora 10.00

Forma de desfășurare a Adunării generale extraordinare repetate va fi prin corespondență.

Locul unde se va ține Adunarea generală (acumulării și examinării buletinelor de vot), sediul         AEÎ „Microîmprumut”, s. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 9, mun.Chişinău.

Ordinea de zi

  1. Adoptarea hotărârii de fuziune prin absorbție;
  2. Aprobarea statutului în redacție nouă;
  3. Aprobarea planului de reorganizare;
  4. Aprobarea contractului de fuziune (absorbție);
  5. Aprobarea actului de transmitere a patrimoniului;
  6. Aprobarea proiectul bilanţului consolidat şi raportului de profit şi pierdere;
  7. Stabilire persoanei împuternicite să reprezinte asociaţia în proces de reorganizare.

Membrii pot lua cunoștință cu materialele aferente ordinii de zi a Adunarii la sediul AEÎ „Microîmprumut”, s.Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 9, mun.Chişinău în zilele de lucru, între orele 8.30-17.30, începînd cu data de 07.06.2022 sau pe pagina web a AEÎ „Microîmprumut”.

Vă rugăm să completați Buletinul de vot anexat la prezentul Aviz, să-l prezentați personal sau  să-l transmiteți prin Poștă Moldovei la adresa sus-menționată nu mai târziu de data de 30.06.2022, orele 9.00. Se consideră prezentat în termen buletinul de vot înregistrat in Registrul corespondenței de intrare a AEÎ „Microîmprumut” până la ora 9.00 în data de 30.06.2022. Informația privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului la Adunarea generală ordinară anuală a membrilor prin corespondență va fi adus la cunostința fiecarui membru prin publicarea informației pe panoul informativ al AEÎ „Microîmprumut” și pe pagina web a AEÎ „Microîmprumut”.

Cu respect,

Eduard Balan

Director executiv

Pentru mai multe detalii sunați la nr. (022) 45-80-50; 069-401-940

ÎNŞTIINŢARE PRIVIND CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE REPETATE A AEI „Microîmprumut” (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

ACT DE PREDARE-PRIMIRE (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

CONTRACT DE FUZIUNE prin absorbtie final (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

PLAN DE FUZIUNE prin absorbție  (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

BULETIN DE VOT  (click pe denumire pentru a vizualiza fișierul)

Abonează-te și fii la curent cu ofertele și noutățile noastre!