Fondul de garantarea a Depunerilor

Modificările propuse la Legea Asociatiilor de Economii și împrumut impun implimentarea Fondului de garantare a Depunerilor care va fi gestionat de Comisia Natională a Pietei Financiare.

(6) Mijloacele financiare ale fondului de garantare a depunerilor de economii pot fi investite în depozite bancare, în valori mobiliare de stat și în instrumente financiare emise de Banca Natională a Moldovei, în cazurile și în conditiile prevăzute de actele normative ale autoritătii de supraveghere. Fondul nu acordă împrumuturi și nu oferă garantii.”

Se completează cu alin.(7)-(17) cu următorul cuprins:

(7) Asociatia este obligată să informeze potentialii deponenti cu privire la sistemul de garantare a depunerilor de economii sau ale oricărui mecanism alternativ aplicabil, înclusiv în legătură cu suma și aria de acoperire de care beneficiază, datele privind nivelul și domeniul de acoperire oferite de fondul de garantare a depunerilor de economii.

(8) În functie de resursele disponibile ale fondului, autoritatea de supraveghere poate stabili unor asociatii contributii speciale în functie de risc și oportunitatea garantării integrale a depunerilor acceptate.

(9) Nivelul minim de garantare a depunerilor de economii se stabilește ca raportul dinte suma totală a resurselor financiare acumulate la fond și numărul deponentilor înregistrti la finele anului de gestiune.

(10) Perioada de plată a compensatiilor se stabilșste în termen de pînă la trei luni, iar în circumstante exceptionale poate fi extinsă pînă la un an. Nivelul de acoperire pentru depozitele indisponibile șpi eligibile de plată nu poate depăși suma de 15000 lei pentru un depunător.

11) Plata compensatiilor pentru depunerile de economii indisponibile din resursele fondului de garantare a depunerilor de economii se efectuează în următoarele cazuri:

 • a) calificarea de către autoritatea de supraveghere a depunerilor unei asociatii în proces de lichidare sau insolvabilitate ca eligibile de plată;
 • b) în baza unei hotărîri a instantei de judecată, din motive direct legate de situatia financiară a asociatiei, care are efectul de a suspenda exercitarea dreptului depunătorilor de a-și recupera creantele;
 • c) depunerile care servesc unor scopuri sociale și care sînt legate de anumite evenimente din viata unui depunător: pensionarea, invaliditatea sau decesul.

(12) În sensul prezentului articol, autoritatea de supraveghere poate califica depozitele ca indisponibile cu respectarea următoarelor conditii:

 • a) măsurile de interventie timpurie impuse organelor de conducere a asociatiei pe parcursul a pînă la șase luni nu au îmbunătătit situatia financiară;
 • b) măsurile de stabilizare și administrarea specială aplicate de către asociatia centrală nu au înregistrat indicatori de îmbunătătire a situatiei financiare;
 • c) măsurile de reorganizare a asociatiei, propuse de organele de conducere a asociatiei și asociatia centrală, nu au solutionat restituirea depunerilor de economii.

(13) Nu se aplică conditiile de garantare și eligibilitate pentru următoarele categorii de depuneri de economii:

 • a) depunerile de economii ale persoanelor juridice;
 • b) depunerile de economii ale personalului asociatiei (administratori, membrii comitetului de creditare si alti angajati ai asociatiei), ale auditorilor interni și ale auditorilor independenti, responsabili de efectuarea auditului la asociatie.
 • c) depunerile de economii ale rudelor pînă la gradul II și părti terte care au actionat în numele depunătorilor mentionati la lit.b);
 • d) depunerile pentru care depunătorul a obtinut, pe bază individuală, de la asociatie, rate și concesii financiare, care au contribuit la agravarea situatiei financiare a asociatiei.

(14) Autoritatea de supraveghere și asociatia centrală monitorizează în continuu și identifică depunerile de economii posibile de a fi calificate ca eligibile de plată din resursele financiare ale fondului.

(15) În cazul constatării mai multor moștenitori legali, fiecare are dreptul la cota-parte din mărimea compensatiei pentru depunerile de economii, în limita prevăzută la alin.(10) din prezentul articol.

(16) Plata compensatiei pentru depunerile de economii din resursele financiare ale fondului poate fi amînată sau refuzată, în următoarele cazuri:

 • a) documentele stabilite nu sînt prezentate în volum complet;
 • b) depunerile de economii fac obiectul unui litigiu sau a unor măsuri restrictive;
 • c) nu se încadrează în conditiile de eligibilitate.

(17) Cheltuielile legate de administrarea și functionarea Fondului se acoperă din contul mijloacelor specificate la alin.(4) lit.b)-e).

Abonează-te și fii la curent cu ofertele și noutățile noastre!