Adunarea Generala a Membrilor

Asociatia de Economii si Împrumut „Microîmprumut”, înregistrată la 19 decembrie 2007, sub numărul de identificare de stat 1007600070746

Î N Ș T I I N Ţ A R E

PRIVIND CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE REPETATE A AEI „Microîmprumut”

În baza hotărîrii Consiliului  Asociatiei de Economii si Împrumut „Microîmprumut” din 09 martie 2016 anuntă convocarea Adunării Generale Ordinare Repetate a membrilor Asociatiei de Economii si Împrumut „Microîmprumut”.

Adunarea va avea loc duminică, la data de 27 martie 2016 în Restaurantul Alelino din s. Ciorescu.

Începutul înregistrării ora 1000;

Începutul adunării ora 1100.

Ordinea de zi:

  1. Darea de seamă a Directorului Executiv si consiliului asociatiei cu privire la rezultatele activitătii în anul 2015
  2. Darea de seamă a Comisiei de Cenzori privind controlul activitătii asociatiei
  3. Aprobarea Membrilor Consiliului
  4. Aprobarea membrilor Comisiei de Cenzori
  5. Cu privire la mărirea ariei de activitate pe întreg teritoriul Republicii Moldova prin obtinerea licentei de categoria C
  6. Cu privire la modificarea adresei filialelor
  7. Cu privire la deschiderea și înregistrarea filialelor noi
  8. Cu privire la aprobarea statutului în redactie nouă a Asociatiei de Economii si Împrumut „Microîmprumut”
  9. Împuternicirea persoanei care va reprezenta asociatia în procesul înregistrării de stat

Membrii Asociatiei de Economii si Împrumut „Microîmprumut” pot lua cunostintă cu materialele pe ordinea de zi a adunării, începînd cu 10 martie 2016 între orele 900-1700 la oficiul Asociatiei.

Directorul executiv al Asociatiei de Economii si Împrumut „Microîmprumut”

dl Balan Eduard ________________

Abonează-te și fii la curent cu ofertele și noutățile noastre!