Microimprumut de 11 ani impreuna

Informatii de contact ale Asociatiei de Economii și Împrumut "Microimprumut"

FILIALA Bubuieci

Adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau,

s. Bubuieci str. Teodor Bubuioc nr.28/A 

Tel. de contact: (+373 22) 92-61-84;  060100328; 

E-mail: mi.oporubin@gmail.com

Graficul de lucru: 8:30 - 17:30; Luni - Vineri

Ora mesei - 12.30-13.30

Expediaza mesaj

Responsabila de portofoliul: Porubin Oleg

Tel: 069262765

e-mail: mi.oporubin@gmail.com

Consultant: Sandul Zinaida

Tel: (022)92-61-84; 060100328

e-mail: mi.zsandul@gmail.com

Departamentul IT: Fluierari Ghenadie

Tel: 079456142

e-mail:ghena85@gmail.com


`