Microimprumut de 11 ani impreuna

Casa de Economii si Microimprumut contact info:

Adress:  Republic of Moldova, mun. Chișinău., com. Ciorescu str. Alexandru cel Bun 8A

Phone: (+373 22) 926184;  068006129

E-mail: ebalan@uc.md

Work Schedule: 8:30 - 17:30

 

Send message

CEO:Balan Eduard

Tel: 068006129

e-mail:ebalan@uc.md

Accounting department:Triboi Liudmila

Tel: 069968022

e-mail:triboiliuda@mail.ru

IT Department: Fluierari Ghenadie

Tel: 079456142

e-mail:ghena85@gmail.com

 

 

 


`