Microimprumut de 11 ani impreuna

Casa de Economii si Microimprumut contacts info:

Ghidighici branche

Adress: Republica Moldova, mun. Chisinau, s. Ghidighici str. Victoriei nr.10/B 

Phone: (+373 22) 711877;  060587799

E-mail: mi.iurmasu@gmail.com

Work Schedule: 8:30 - 17:30

Send message

Director of branches: Urmasu Ion

Tel: 060587799

e-mail:mi.iurmasu@gmail.com

Accounting Department: Filimon Daniela

Tel: 069551637

e-mail: mi.dfilimon@gmail.com

IT Department: Fluierari Ghenadie

Tel: 079456142

e-mail:ghena85@gmail.com


`